Cine / Ce este Dumnezeu / Creatorul / Sursa ?

… cea mai grea intrebare… greu de răspuns la ea în cuvinte, de fapt e imposibil de dat un răspuns complet, mai ales pentru mintea noastră limitată care foloseşte termeni şi concepte limitate la o realitate atât de redusă ca aceea în care trăim.

Putem însă analiza, înţelege şi percepe părţi ale adevărului în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeu şi ne putem extinde / expanda continuu conştienţa pentru a-L percepe tot mai mult şi mai clar… acesta fiind scopul ultim al Materialelor Gardienilor: experienţa directă a Sursei şi a divinităţii proprii!

Din punct de vedere al Gardienilor termenul ‘Dumnezeu’ este atât de abuzat şi de răstălmăcit (probabil doar termenul ‘iubire’ i se poate comapara) încât ei preferă să nu îl folosească, nici măcar de dragul familiarităţii noastre cu el (sau poate tocmai de aceea :P). Plus că în limba engleză termenul ‘god’ nu face diferenţa între Dumnezeu şi ‘zeu’ şi asta poate creea confuzii. Gardienii preferă termentul: SURSĂ. Asta şi pentru că TOT CE ESTE îşi are originile în Ea!

Să cugetăm puţin la cei trei termeni ‘echivalenţi’, pe care îi interschimbăm cu atâta uşurinţă:

– ‘Dumnezeu’… nu exprimă în nici un fel legătura  / relaţia dintre El şi noi… Datorită prezenţei lui ‘zeu’ ne gândim automat la zei şi la relaţia / raportul dintre om şi zei. Dar nu este orice zeu ci este ‘cel mai cel’ dintre zei, Dumne(alui)Zeu-l :P. Ne poate chiar însemina gândul că este o prăpastie de neacoperit între El si noi muritorii de rând, născuţi din păcat!

– ‘Creatorul’… deja exprimă o relaţie între El şi noi, relaţia dintre Creator şi Creaţie. Dar în sistemul nostru de valori implicit Creaţia manifestă are loc în exteriorul Creatorului. Un sculptor creează în/din piatra, un olar creeaza în/din lut… Chiar dacă creaţia începe în interior, prin concepţie, pentru a se materializa este nevoie de ceva exterior creatorului. Ca urmare şi acest concept ne separă de El şi ne plasează în exteriorul Lui… totuşi mai aproape decât în cazul lui ‘Dumnezeu’!

– ‘Sursa’… exprimă cel mai bine relaţia reală dintre Creator şi Creaţie! Termenul ‘Sursă’ ne dă de înţeles că Creaţia originează ÎN Sursă (se trage din Sursă) şi este creată din ‘materialul’ / materia primă care este însăşi Sursa!… făcând astfel mai uşoară înţelegerea faptului că Creaţia are loc în interiorul Sursei şi noi CHIAR SUNTEM UNA CU SURSA, la propriu!

Din punct de vedere al Materialului Gardienilor SURSA este un câmp de conştiinţă infinită, o inteligenţă conştientă de Sine, nemanifestă deci fără formă, acel NIMIC care a fost înainte să fie ‘ceva’. Aceasta este Sursa / Creatorul a TOT CE ESTE! Ea nu (ne-)a creat în exteriorul Ei şi (ne) priveşte (şi judecă) de undeva de departe aşa cum ne învaţă anumite religii şi curente filozofico-spirituale. Nici nu ne-a creat din vre-un material exterior ei (deoarece nu era NIMIC 😛 şi un avea din ce)! Întreaga Creaţie are loc în Sinea Sursei, în Mintea Sursei am putea zice, deoarece natura acestui câmp de inteligenţă infintă este cea mai apropiată de conceptul de Minte! Noi, Creaţia, suntem în Sursă / Dumnezeu şi Dumnezeu / Sursa se manifestă în / prin noi! Ca urmare nu există o ierarhie de valorizare în ‘ochii’ Sursei. Totul este la fel de valoros, totul fiind creat din acelaşi material, din Sursa însăşi. Cum ar putea cineva/ceva avea valoare mai mare decât altcineva/altceva?

Sursa este cea care se manifestă / se individualizează şi vine să experimenteze în Creaţie! Ca urmare nimic nu poate exista în afară sau separat de Sursă. Conceptul că Dumnezeu ne poate părăsi este unul fals şi menit să inducă frică! Dumnezeu este în permanenţă cu noi deoarece SUNTEM Dumnezeu / Sursa în manifestare! Noi – acea particică din Sursă care suntem, putem însă pierde conştiinţa UN-ităţii cu Sursa şi cu TOT CE ESTE, prin alegeri repetate care ne îndepărtează tot mai mult de Ea, adică prin propriul Liber Arbitru… în cele din urmă putând pierde chiar conexiunea cu Sursa, acea conexiune care ne menţine vii şi eterni!

Sursa nu are gen! Întâmplător în română termenul este de gen feminin… în alte limbi poate fi altfel. Dar Sursa nu este feminină şi nici masculină cum sugerează religiile patriarhale: Dumnezeu – Tatăl. Ea este dincolo de această polarizare!

Deci am putea concluziona ca Sursa este următoarele:

  • un câmp de conştiinţă infinită nemanifestă, o inteligenţă conştientă de Sine
  • Creaţia ca şi cadru pentru experimentare, ca şi scenă, ca şi teren de joacă
  • Personajele (/entităţile) care se individualizează şi vin să experimenteze în acest cadru, să joace roluri pe această scenă, să se bucure de toate minunăţiile pregătite de Sursă pe acest teren de joacă!

De aici derivă prima lege divină: Legea lui UNU! TOT-ul este UNA!

Totuşi în contextul Materialelor Gardienilor termenul de Sursă desemnează partea nemanifestă care creează continuu şi reînnoieşte continuu Creaţia!

Acesta e un prim pas în realizarea lui Dumnezeu … Să lăsăm aceste concepte să răsune în noi, să rezoneze şi să corecteze eventuale idei ‘greşite’ care ni s-au inoculat până acum…

Advertisements